نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه اول
41 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه دین ) مرداد 1388 - شماره 142 )(24 صفحه - از 40 تا 63)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی