مقاله ها و گزارش ها: دومین جلسه میزگرد نقد و بررسی دانشنامه جهان اسلام
57 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتابهای اسلامی ) پاییز 1382 - شماره 14 )(38 صفحه - از 7 تا 44)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی